Advokatska kancelarija Armenko

Ukratko o nama

Advokatska Kancelarija Armenko je osnovana  2006. Godine, a  osnivač je advokat Branko Armenko koji je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, položio pravosudni ispit, kada se i upisao u Advokatsku komoru Beograd. Pripravnički staž je odradio  u Drugom opštinskom sudu u Beogradu na odeljenjima zemljišnih knjiga, parničnom, vanparničnom i krivičnom odeljenju. Na Univerzitetu za mir Ujedinjenih Nacija, je magistrirao na smeru Pravo Evropske Unije i Međunarodno poslovno pravo.

Od svog osnivanja kancelarija se bavi pružanjem usluga pravnog zastupanja pojedinaca, malih i srednjih preduzeća, kao i velikih korporacija, u svim aspektima građanskih i krivičnih postupaka. Naša posvećenost klijentima doprinosi da u najkraćim rokovima obezbeđujemo kvalitetno pravno zastupanje na efikasan i valjan način, a naša kancelarija je veliki doprinos dala rešavanjem značajnih imovinsko pravnih pitanja, naročito za teritoriju Kosova i Metohije. Od osnivanja do njenog prestanka sa radom, bili smo angažovani i kao saradnici UNHCR-a i EU kancelarije za evidentiranje i povrat imovine na Kosovu i Metohiji.

Oblasti kojima se bavimo

GRAĐANSKO PRAVO

Najveće iskustvo posedujemo upravo zastupanjem pravnih i fizičkih lica u građanskim odnosima i postupcima. Građansko pravo kao najobimnije grane prava, zahteva odlično poznavanje brojnih propisa i sposobnost njihove primene na različite problematike. Veliki broj uspešno završenih sporova govori o kvalitativnom pristupu rešavanju problema, kao i posedovanju velikog znanja i iskustva, čime se naša advokatska kancelarija posebno ističe.

Veliko iskusktvo i veliki broj naših klijenata je iz oblasti gradjevinarstva. Mnogo investitora i gradjevinskih firmi je uz našu stručnu pravnu pomoć, bezbednije privelo završetku izgradnje mnogih stabmenih i drugih gradjevinskih objekata, ali i dobilo adekvatnu zaštitu od drugih nesavesnih izvodjača radova ili zlonamernih kooperanata.

RADNO PRAVO

Svaki radnik  mora imati zakonom zagarantovana prava koja se naročito odnose na:

  • zdravlje i bezbednost na radu: opšta prava i obaveze, radna mesta, oprema za rad i bezbednost, specifični rizici, ugroženi radnici.
  • jednake mogućnosti za žene i muškarce: jednak tretman na poslu, trudnoća i porodiljsko odsustvo, roditeljsko odsustvo.
  • zaštita od diskriminacije na osnovu: pola, rase, vere, starosti, invaliditeta, političke i seksualne orijentacije.
  • radno pravo: nepuno radno vreme, ugovori na odredjeno vreme, zapošljavanje mladih, informisanje i savetovanje zaposlenih.
  • Ako smatrate da se vaša prava na vašem radnom mestu ne poštuju, možemo pružiti adekvatnu pravnu pomoć u cilju njihove zaštite.

KRIVIČNO PRAVO

Kvalitetna odbrana zasniva se na dobrom poznavanju propisa, iskustvu, dobrom opažanju, zaključivanju, dedukciji i uočavanju činjenica značajnih za odbranu. Što se tiče samog angažovanja naše kancelarije za pružanje odbrane okrivljenih, možemo se pohvaliti znatnim brojem oslobadjajućih presuda, kao i brojem zadovoljnih klijenata koji su nam pružili poverenje.  

UGOVORNO PRAVO

Ugovorni odnos dva lica bilo pravna ili fizička mora biti pravni odnos dveju slobodnih volja, ali zaštita koja se dobija kvalitetnim ugovorom je naša obaveza i dužnost prema vama kao klijentu.

PRIVREDNO KOMPANIJSKO PRAVO

Veliko znanje iz oblasti privrednog kompanijskog prava stekli smo školovanjem i  stalnim usavršavanjem u ovoj oblasti. Veliki broj stranih i domaćih kompanija, kao i organizacija i udruženja poklonilo nam je poverenje u cilju zaštite njihovih prava i interesa i servisiranjem njihovih redovnih pravnih potreba. Veliko iskustvo smo stekli zastupanjem pravnih lica pred Privrednim sudovima kako  širom zemlje, tako i u inostranstvu. Učesnici smo arbitraža i vrsni poznavaoci arbitražnih postupaka.

Naši kijenti, su domaće i strane kompanije  koje su došle po preporuci naših prijatelja i poslovnih partnera.

„Svi se moramo povinovati velikom zakonu promene. To je najmoćniji zakon prirode.”

- EDMUND BURKE